CNPP, anunț important despre pensiile de urmaș! Românii care au sub 26 de ani, trebuie să depună obligatoriu un document la Casa de Pensii până pe data de 25 septembrie 2023, dacă vor să își primească banii în continuare.

CNPP, anunț important despre pensiile de urmaș! Românii care au sub 26 de ani, trebuie să depună obligatoriu un document la Casa de Pensii până pe data de 25 septembrie 2023, dacă vor să își primească banii în continuare.

Casa de Pensii: Trebuie să depuneți acest document până pe 25 septembrie

Powered by GetYourGuide

Cele mai noi articole

17 septembrie 2023

CNPP, avertisment pentru studenții care beneficiază de pensie de urmaș

 

În contextul în care anul universitar începe pe data de 1 octombrie, studenții, masteranzii și doctoranzii sunt în imposibilitatea prezentării acelei adeverințe până la data de 25 septembrie 2023. De aceea, ei sunt obligați să depună la sediul caselor teritoriale de pensii o declarație pe propria răspundere până pe 25 septembrie 2023. În acea declarație, confirmă că își urmează studiile universitare și că vor aduce dovada până pe 25 octombrie 2023. Cei care nu vor depune această declarație, nu vor mai primi pensia de urmaș aferentă lunii octombrie.

CNPP, anunț important pentru beneficiarii pensiei de urmaș

 

CNPP, anunț important pentru beneficiarii pensiei de urmaș! Românii care au sub 26 de ani și beneficiază de pensie de urmaș trebuie să depună o cerere specială la Casa de Pensii Publice din județul lor până pe data de 25 septembrie 2023. Sunt obligați să facă așa ceva pentru a beneficia în continuare de bani.

Ei trebuie să dovedească că își continuă studiile pentru a putea primi banii. În caz contrar, pensia lor se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2023. Pe scurt, persoanele respective trebuie să depună o declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor în anul școlar/universitar 2023-2024. Ulterior, până la data de 25 octombrie 2023, ei trebuie să prezinte Casei de Pensii Publice din județul lor adeverința care atestă că își continuă studiile.
 

„Potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. Având în vedere prevederile legale sus amintite, ca regulă generală, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie a anului în curs”, a informat recent Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

„În situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, într-una din formele menţionate până la data de 25 octombrie a anului în curs, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii”, a informat sursa citată anterior.

Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor. Șeful Casei de Pensii a făcut anunțul oficial