Guvernul vine cu modificări importante privind vechimea în muncă. Termenul până la care românii ar fi putut să cumpere vechime în muncă necesară pensionării pentru limita de vârstă, anunțat inițial până la data de 1 septembrie 2023, a fost prelungit până la 31 decembrie 2024. 

 

Guvernul vine cu modificări importante privind vechimea în muncă. Termenul până la care românii ar fi putut să cumpere vechime în muncă necesară pensionării pentru limita de vârstă, anunțat inițial până la data de 1 septembrie 2023, a fost prelungit până la 31 decembrie 2024. 

Schimbare importantă privind pensiile românilor! Până la ce dată a fost prelungit termenul de cumpărare a vechimii în muncă

Powered by GetYourGuide

Cele mai noi articole

15 august 2023

Cât costă un an de vechime în muncă

 

Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuţie potrivit Codului Fiscal este de 25 % în anul 2023.

 

Cum de la 1 ianuarie 2023 salariul minim brut pe țară este de 3.000 de lei, contribuția lunară la sistemul public de pensii crește de la 638 lei cât era în 2022, la 750 lei în 2023. În cazul în care salariul minim va fi majorat în septembrie la suma de 3.300 lei, așa cum s-au angajat guvernanții, contribuția lunară va fi de 825 de lei. Astfel, la un salariu de 3.000 de lei contribuția la sistemul public de pensii va fi de 9.000 de lei , iar dacă se majorează de la 1 septembrie la 3.300 lei, contribuția anuală va fi de 6.000 lei plus 3.300 lei, adică 9.300 lei.

Condiții pentru cumpărarea vechimii în muncă

 

Cetăţenii români din ţară sau din străinătate care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost asiguraţi sau nu au avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 decembrie 2024, un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului.

 

Solicitantul trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din ţară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială.

La încheierea contractului de asigurare socială, asiguratul va completa o declaraţie, conform modelului prevăzut de lege, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte condiţiile cumulative, conform legii.

 

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Documente necesare

 

Pentru înregistrarea unui contract de asigurare socială, persoanele fizice trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, desemnat prin procura specială, la sediul Casei de Pensii unde își au domiciliul, cu cartea de identitate în original și copie.

 

Documente necesare: Carte de identitate original + copie; Dosar carton cu șină; Formular deschidere contract în două exemplare; Declarație protecție date; Declarație pe propria răspundere.

În cazul cetățenilor străini cu domiciliul în alt stat – pașaportul sau orice alt document emis de statul al cărui cetățean este, prin care se face dovada identității persoanei și a cetățeniei.