Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul. Pe ultima sută de metri, la lista excepțiilor au fost adăugați și angajații Băncii Naționale, ANRE sau ANCOM. Spre exemplu, la BNR majoritatea celor care fac parte din conducere ar fi trebuit să opteze între pensie și salariu. Alți bugetari exceptați de la această regulă se regăsesc în mediul didactic sau în sănătate.

Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul. Pe ultima sută de metri, la lista excepțiilor au fost adăugați și angajații Băncii Naționale, ANRE sau ANCOM. Spre exemplu, la BNR majoritatea celor care fac parte din conducere ar fi trebuit să opteze între pensie și salariu. Alți bugetari exceptați de la această regulă se regăsesc în mediul didactic sau în sănătate.

S-a adoptat legea care interzice cumulul pensiei cu salariul: 'specialii' care au fost salvați în Parlament

Powered by GetYourGuide

Cele mai noi articole

29 iunie 2023
„Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act administrativ de numire în funcţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială şi care au şi calitatea de beneficiari de pensie limită de vârstă în sistemul public de pensii, sistemul pensiilor militare de stat ori sunt beneficiari ai pensiilor de serviciu au obligaţia ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să îşi exprime în scris opţiunea pentru continuarea activităţii în baza aceluiaşi contract individual de muncă, raport de serviciu sau act administrativ de numire, dup ă caz, ori pentru încetarea contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau încetarea ocupării funcţiei în care a fost numit în baza unui act administrativ de numire, după caz. Continuarea activităţii se realizeaz ă pe baza cererii aprobate de către unitatea angajatoare. Menţinerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorului”, arată un amendament admis la raportul favorabil al Comisiei pentru muncă a Camerei.

„În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) îşi exercită opţiunea pentru continuarea activităţii, iar angajatorul îşi exprimă acordul, plata pensiei se suspendă, la cerere, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii însoţită de acordul angajatorului”, conform sursei citate.

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea posibilităţii, pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, de a opta între continuarea activităţii până la împlinirea vârstei de 70 de ani, cu acordul angajatorului, şi încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu.

Persoanele care au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă şi continuă activitatea pot opta oricând, la cerere, pentru reluarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu, după caz. Cererea de încetare a activităţii va fi depusă la unitatea angajatoare cu 30 de zile calendaristice înainte de data reluării plăţii drepturilor de pensie cuvenite. Reluarea plăţii pensiei va fi făcută la cerere, conform legii, mai precizează un amendament admis la raportul favorabil al Comisiei parlamentare de specialitate.

Reduceri