Mecanismul actual de cumpărare a vechimii pentru pensie va fi prelungit cu încă un an, conform unui proiect de ordonanță pus în dezbatere publică la Ministerul Muncii.

Mecanismul actual de cumpărare a vechimii pentru pensie va fi prelungit cu încă un an, conform unui proiect de ordonanță pus în dezbatere publică la Ministerul Muncii.

Pensii 2023. Veste bună pentru milioane de români, se iese mai repede la pensie

Powered by GetYourGuide

Cele mai noi articole

15 august 2023

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetățenie, care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiţii:

  • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
  •  nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;
  • nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.
  • contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare.

Astfel, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Pensii 2023. Termenul de cumpărare a anilor de pensie, prelungit de Guvern. Mecanismul actual de cumpărare a vechimii pentru pensie va fi prelungit cu încă un an, conform unui proiect de ordonanță pus în dezbatere publică la Ministerul Muncii.


Mai exact, completarea stagiului de cotizare la pensia de stat va fi posibilă până în 31 decembrie 2024. Mecanismul asigură acoperirea unor perioade de vechime celor care, din diverse motive, nu au contribuit la sistemul public de pensii. În lipsa acestei prelungiri, mecanismul mai era disponibil doar în această lună. Așadar, Guvernul urmează să prelungească termenul mecanismului actual.

 

Astfel potrivit proiectului, „persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale”.

1. La articolul 29, alineatele (11 ) şi (12 ) se modifică și vor avea următorul cuprins: ” Art. 29 – (11 ) Locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023 sunt locuri în condiții deosebite de muncă, potrivit legii, până la normalizarea, de către angajator, a condițiilor de muncă.” (12 ) Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă pentru care au fost emise avize la care face referire alin. (11 ) constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

2. La articolul 30 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 30 – (2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) încadrate în condiții speciale de muncă în baza avizelor obținute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilită prin Hotărâre a Guvernului sunt locuri de muncă în condiții speciale de muncă, potrivit legii.”

-

3. După articolul 165 se introduce un nou articol, art. 1651 cu următorul cuprins:

Art. 1651 – Adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se autentifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens.

 

Art. II Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:

 

1. La articolul II, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. II – (1) Până la data de 31 decembrie 2024, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul actului adițional la contractul de asigurare socială este prevăzut în anexa nr. 2.”

2. La articolul V, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. V – (1) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024. (3) În situaţia în care, la data de 31 decembrie 2024, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.”

 

3. Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021, se modifică şi se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență”, se arată în documentul publicat de Ministerul Muncii